Nieuws en activiteiten


We willen je graag informeren over zaken die op dit moment spelen in de Chevalier-familie. Graag een bijzondere aandacht voor de activiteiten, want de Chevalierver-bondenen organiseren verschillende activiteiten die openstaan voor belangstellenden. 

 

Bij iedere activiteit staat aangegeven met wie contact kan worden opgenomen voor meer informatie.

(link 29) over de drie takken van de Chevalierfamilie (nog niet geschreven)

(link 30) over de Chevalierverbondenen (nationaal en internationaal, nog niet geschreven)