De Chevalierfamilie

 

 

Pater Chevalier stichtte op 8 december 1854, het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, de religieuze congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart ( in het Latijn Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu, afgekort MSWC). De orde werd in 1869 door paus Pius IX officieel erkend. De congregatie was bestemd voor mannelijke religieuzen (paters en broeders), al wilde pater Chevalier ook diocesane priesters en leken bij zijn werk betrekken. Maar de herziene versie van de statuten van de congregatie (uit 1907) sloten deze twee laatste groepen uit.
In 1874 stichtte pater Chevalier met hulp van Marie Luise Hartzer een congregatie voor zusters, de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het heilig Hart (FDNSC).
In Duitsland werd in 1900 door pater Hubert Linckens een eigen zustercongregatie gesticht (het was toendertijd voor een Franse religieuze congregatie niet toegestaan om in Duitsland actief te zijn. De MSC-Missiezusters.
Deze drie congregatiesvormen met elkaar de “Chevalierfamilie” en later zou daar de lekentak nog bij komen.

 

In 1880 was de Congregatie gedwongen Frankrijk te verlaten. Dat was een gevolg van de secularisatie, die sterk anti-kerkelijk was. De religieuzen weken toen uit naar Nederland en kwamen via Haaren (N.B.) in Tilburg terecht.
In 1889 werd aan de Bredaseweg in Tilburg, het Missiehuis gebouwd, waarin ook het kleinseminarie en het juvenaat (opleiding van broeder-religieuzen) hun plaats kregen.

 

In de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw maakte de katholieke kerk in Nederland een periode van grote groei en bloei door. Ook de Chevalierfamilie heeft daarvan geprofiteerd.
In 1924 werd zelfs een tweede kleinseminarie  geopend in Driehuis-Velsen. 

 

 

Het voert te ver om hier het werk van de msc te beschrijven. Ik noem slechts kort:

- er werden missionarissen uitgezonden naar vele landen in de derde wereld, ik noem Indonesië, inclusief Nieuw Guinea (Papua), Filipijnen, Brazilië.
- In Nederland ontwikkelde zich het Una Sancta-werk, apostolaat voor niet-katholieken, met als doel hen vertrouwd te maken met leven en leer van de katholieke kerk
- De msc heeft in Nederland ook een aantal parochies gehad, o.a. in Tilburg (Hoefstraat), Eindhoven (Tivoli), Sittard (Basiliek, Overhoven). Maar deze parochies zijn heden ten dage geen msc-parochie meer.   

 

Het Tilburgse klooster van de zusters is gebouwd in 1915, vanaf 1958 wordt het klooster geheel vernieuwd en uitgebreid. In 2000 wordt er een afdeling vrijgemaakt voor paters en broeders en in 2005 wordt het Missiehuis gesloten en verkocht, en wordt het klooster aan de St. Oloflaan, het moederhuis voor msc en fdnsc.