De Chevalierverbondenen

 

In het vorige artikel heeft u de geschiedenis kunnen lezen van de drie takken van de Chevalierfamilie, de Missionarissen van het Heilig Hart, de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart en de Missiezusters-van het Heilig Hart.
Maar pater Chevalier wilde vanaf het begin ook niet-religieuzen, meestal leken genoemd, een plaats geven in zijn initiatief. Dat is geen revolutionair idee. Veel religieuze ordes en congregaties kennen een leken-tak. Die wordt vaak de “derde orde” genoemd, de Benedictijnen kennen hun oblaten, sommige congregaties spreken hun leken-leden aan met als “bondgenoten”.

 

Hierboven staat het logo van de lekenbeweging van de Chevalierfamilie. Er wordt gesproken van leken (dus van niet-religieuzen) en dat is een woord dat gemakkelijk misverstanden kan oproepen. In het Nederlands taalgevoel is een leek een ondeskundige, een amateur (in de slechte zin van het woord) een oningewijde. Maar het woord leek komt oorspronkelijk van het Griekse woord “laikos”, lid van het volk (van God).
In Nederland gebruiken we daarom liever de term Chevalierverbondenen, dat klinkt positiever, maar de term is in andere landen niet bekend. Dus voorlopig gebruiken we nog maar het woord “leek”, bij gebrek aan een beter. 

 

Pater Chevalier heeft zijn best gedaan om een lekenbeweging van de grond te krijgen, maar in het begin van de twintigste eeuw raakte zijn initiatief op de achtergrond. Toen pater Cuskelly na het Tweede Vaticaans Concilie, de spiritualiteit van de stichter van de msc ging bestuderen, werd de lekenbeweging eigenlijk herontdekt en vervolgens heropgericht. Dat gebeurde in de negentiger jaren van de vorige eeuw. 

 

NATIONAAL

 

In 1991 startte een groep Verbondenen in de msc-parochie van de Hoefstraat in Tilburg. Rond diezelfde tijd startte een groep Verbondenen in het klooster van de zusters, ook in Tilburg.
In de jaren erna zijn verschillende nieuwe groepen opgericht, in Sittard, in Arnhem, in Rotterdam, maar helaas is een aantal groepen al weer gestopt.
Op dit moment zijn er in Nederland nog drie groepen verbondenen die alle drie in Tilburg samenkomen: de Groep Goirkestraat (het vervolg van de groep die in de Hoefstraat is gestart), de Oasegroep (gestart in 2014) en de Huiskamergroep (gestart in 2016).

 

De twee laatste groepen zijn open groepen, ze staan open voor iedereen die met de beweging van de Chevalierverbondenen wil kennismaken.

 

INTERNATIONAAL

 

Sinds de negentiger jaren van de twintigste eeuw zijn in veel landen groepen Leken van de Chevalierfamilie opgericht, bijna altijd verbonden met religieuzen van één van andere takken van de Chevalierfamilie.

 

Vertegenwoordigers van de leken uit de verschillende landen zijn tot op heden drie maal samengekomen, in Issoudun (Frankrijk, 1999), Santo Domingo (Dominicaanse Republiek, 2008 en in Sao Paulo (Brazilië, 2017). Tijdens deze laatste bijeenkomst waren een en twintig landen vertegenwoordigd: uit Afrika: Congo en Senegal, uit Azië: Filipijnen, Indonesië en Zuid-Korea, uit Amerika: Dominicaanse Republiek, Guatemala, El Salvador, Mexico, U.S.A., Brazilië, Colombia. Ecuador, Paraguay en Peru, uit Oceanië, Australië en Papua Nieuw Guinea, en uit Europa, België, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

 

Bericht van verhindering was ontvangen van Namibië, Kameroen, Slowakije, Italië, Engeland, Ierland en Spanje. De Lekenbeweging is dus in acht en twintig landen aanwezig.

 

De lekengroepen van ieder land kennen een Nationale Raad als overkoepelend orgaan (deze heet in Nederland Contactgroep). De Nationale Raden van de Europese landen kennen een Europese Commissie. Op mondiaal niveau is het hoogste orgaan de Algemene Vergadering, die om de zes jaar bij elkaar komen. Het uitvoeren orgaan hiervan is de Internationale Raad waarin alle continenten vertegenwoordigd zijn. Aan het hoofd hiervan staat een secretaris generaal (sinds 2017 Alison McKenzie, Australië) en een adjunct (sinds 2017 Doris Machado, Brazilië).

 

De internationale structuur is in 2017 in Sao Paulo vastgelegd in de “Algemene Beginselen en Statuten”.