De weg van het hart


Deze website heeft een dubbele doelstelling; het wil je enerzijds duidelijk maken dat het woord hart een richtingwijzer in je leven kan zijn, maar aan de andere kant zijn er binnen de katholieke kerk ook al heel wat mensen die het woord “hart” een centrale plaats hebben gegeven in hun leven en geloven.

Er is zo door de eeuwen heen in de kerk iets ontstaan van wat we een “beweging van het hart” zouden kunnen noemen. Die beweging heeft vele vormen aangenomen, maar hier richten we ons vooral op “de weg van het hart”, de beweging die zijn oorsprong vindt in pater Chevalier.
Die beweging, die tegenwoordig “de Chevalierfamilie” wordt genoemd is een wereldwijde beweging met drie takken, drie congregaties van religieuzen:
- de MSC (Missionarissen van het Heilig Hart)
- de FDNSC (Dochters van onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart)
- de MSC-Missiezusters

In de vorige eeuw is er een vierde tak ontstaan, de Lekenbeweging van de Chevalier-familie. Die bestaat momenteel in een dertigtal landen wereldwijd.
In dit onderdeel word je kort geïnformeerd over de geschiedenis en de tegenwoordige situatie van die vier takken.

(link 27) – De Chevalierfamilie: MSC, FDNSC en MSC-Zusters.

  De geschiedenis en actuele situatie

(link 28) – De Chevalierverbondenen (Leken van de Chevalierfamilie).

  Het ontstaan en actuele situatie.