Uit het hart gegrepen


Deze rubriek is meer bezinnend van karakter, het wil ons vooral aan het denken zetten. Je vindt er teksten en beelden en even persoonlijk bij stil te blijven staan, al kunnen ze ook in een groep goed tot hun recht komen.


Op dit moment zijn twee soorten teksten opgenomen, maar dit kan in de toekomst nog uitgebreid worden:
- beeldmeditaties, stilstaan bij Bijbelse beelden, die ons in het hart kunnen raken.
- “A4-tjes”, korte bezinnende teksten (“cursiefjes”) over allerhande thema’s

 – beeldmeditaties (1 gastvrijheid Chagall)
 – A4-tjes (1-4)