Het hart van Maria

 

De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria (onbevlekt betekent hier dat Maria, als moeder van God, gevrijwaard was van de erfzonde) gaat terug tot de Middeleeuwen en is een afgeleide van de verering van het Heilig Hart van Jezus. De verering kwam in de negentiende eeuw tot bloei na de Mariaverschijning aan Catharina Labouré (1830) en de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria in 1854. Ook zegt Maria bij haar verschijning in Fartima in 1917 dat zij wil dat de gelovigen de rozenkrans bidden en zich toewijden aan het Onbevlekt Hart.
Het hart van Maria wordt afgebeeld als een brandend hart (symbool van haar liefde voor Jezus), omkranst met rozen en doorstoken met een zwaard. Dat laatste is een verwijzing naar de woorden van Simeon (Lucas 2, 25-35), dat zij (haar ziel) als met 'n zwaard doorboord zou worden, omwille van het lijden dat Jezus zou moeten doorstaan.

 

 

De heilige harten van Maria en Jezus is eigenlijk een (minder bekende) combinatie van twee Heilig Hart-voorstellingen.
De naam is het meest bekend geworden door de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria (afgekort SSCC), gesticht in Parijs in het jaar 1800. 

De laatste foto is 'n afbeelding van de Heilige Familie. Opmerkelijk is hier dat ook Jozef een heilig hart heeft.