Hart in Beeld


De Heilig Hart-voorstelling is duidelijk herkenbaar Jezus met een duidelijk zichtbaar roodgekleurd hart op de borst. Je ziet de voorstelling terug op beelden en schilderijen. Laten we eens een aantal Heilig Hartvoorstellingen gaan bekijken. Wat voor gevoel roepen die voorstellingen nu bij ons op. We vergelijken de Heilig Hart voorstelling met de voorstelling van Jezus op de koude steen, die op het einde van Middeleeuwen heel populair was. Beide voorstellingen verwijzen naar het lijden van Jezus en roepen een gevoel van medelijden op.

Overigens zijn er ook afbeeldingen bekend van Maria met een hart, soms zelfs een hart dat door zeven zwaarden doorstoken is, verwijzend naar de zeven smarten van Maria. Ook daar verwijst het hart naar het lijden dat Maria heeft moeten doorstaan.

 – beelden van het Heilig Hart
 – de beelden van het Heilig Hart en van Jezus op de koude steen
 – beelden van het Heilig Hart van Maria (en Jezus)