De verering van het Heilig Hart

Ze zijn vooral oudere mensen heel vertrouwd, die beelden van Jezus, vaak met de armen gespreid of met zijn vinger wijzend naar een rood hart, dat duidelijk zichtbaar is op zijn borst. Je vindt ze vaak nog in kerken en soms nog bij mensen thuis. Zo’n beeld noemen we een Heilig Hartbeeld.

Er is een tijd geweest dat het Heilig Hartbeeld dé voorstelling van Jezus was. Rondom die beelden ontstond een hele Heilig Hartverering. Hoe is die verering (ook wel devotie genoemd) eigenlijk ontstaan? En waarom juist rond het hart van Jezus?
Die vraag is des te belangrijker, omdat wij - Nederlanders uit de een en twintigste eeuw - deze verering tegenwoordig nauwelijks nog kennen.

We werpen een blik in de geschiedenis en te midden van al degenen die de verering van het Heilig Hart hebben gepromoot, valt ons één naam op, de naam van pater Jules Chevalier (1824 – 1907), een Franse pater, die op een heel eigen manier met de (toen al lang) bestaande Heilig Hart-verering omging.


Maar natuurlijk stellen we ook de vraag waarom die traditionele Heilig Hart-verering in ons deel van Europa verdwenen is, terwijl die traditie b.v. in Midden-Europa en Zuid Amerika nog volop aanwezig is, en of er iets anders voor in de plaats gekomen is.

 – Het Heilig Hart van Jezus, voorwerp van verering
 – Jules Chevalier en de Heilig Hartdevotie
 – De negentiende eeuw: het Heilig Hart verovert Europa
 – De weg die paus Franciscus ons wijst