Het Hart van de bijbel


Het woord hart is een veelgebruikt woord in de literatuur, en het is niet vreemd, dat het ook in de Bijbel veel voorkomt. Maar zelden wordt er dan het fysieke, biologische hart mee aangeduid. Meestal heeft het woord hart te maken met wat de mens van binnen beweegt. Dat is ook de plaats waar hij zich door God aangesproken voelt.
In de Bijbel heeft ook God een hart: hij heeft uit liefde de aarde geschapen met alles erop en eraan, hij heeft een Verbond met een volk gesloten, en hij laat zich kennen als de barmhartige, degene die met het lot van mensen begaan is.

Laten we eens een aantal Bijbelplaatsen onderzoeken waar dat woord hart in voorkomt. Niet allemaal, het woord hart komt meer dan 1100 maal voor in de Bijbel, dus dat zou te veel van het goede zijn. Dat laten we maar aan anderen (wetenschappers) over, maar die wijzen ons wel op een aantal plaatsen, die in het algemeen als belangrijk of kenmerkend voor het Bijbelse denken worden beoordeeld.

Om een klein beetje geordend te werken kiezen we voor drie invalhoeken:
- vanuit het Oude (Eerste) Testament
- vanuit de vier Evangelies
- vanuit de overige boeken van het Nieuwe (Tweede) Testament.

 

 – Het lef hebben
 – het hart van Jezus in de evangelies
 – Geloven doe je met je hart